Mincovna Pražská mincovna a.s. - Mincovní značka Pražské mincovny.


LVí stopa, PMI

Mincovní značky Pražské mincovny a.s.

Lví stopa je mincovní značkou Pražské mincovny a.s.. Dříve jí své medailony značila společnost Zlaté mince - Numismatika, vydavatelka českých pamětních medailí. Značku nalezneme na řadě medailí, které se věnují významným událostem české historie nebo vynikajícím osobnostem našeho národa.

Lev je naším základním heraldickým symbolem již od dob vlády Přemysla Otakara II. (1253-1278). Ten, v době kdy byl markrabětem moravským, přijal znamení dvouocasého lva. Když zdědil královský trůn, stal se tak vlastně automaticky znakem českého krále stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a korunou v červeném poli. Lev, který patřil k oblíbeným znamením tehdejší heraldiky, získal zdvojením ocasu charakter nadpřirozeného zvířete, což zvyšovalo jeho prestiž.

Na mince se dvouocasý lev dostal za panování Přemysla Otakara II. a to na jím vydaném brakteátu (dobové minci).

Za panování lucemburské dynastie se český lev poprvé objevuje ve společném štítu se znaky jiných zemí. V první polovině 20. let 14. století zavedl král Jan Lucemburský (1310-1346) na své jezdecké pečeti čtvrcený štít kombinující českého lva se znakem lucemburského hrabství. Tato situace se opakovala i u dalších panovníků. Nejčastěji ale krále reprezentoval samotný dvouocasý lev.

Stylizovaná lví stopa na našich medailonech tak symbolizuje výraznou stopu českého národa (představovaného lvem) zanechanou v evropské historii, při rozvoji její civilizace v oblasti kulturní i vědecké.

Písmenné označení ražeb Pražské mincovny a.s. tvoří písmena PMI.

   
   
www.Prazska-mincovna.cz - Mincovna pro české sběratele. Mince a medaile z drahých kovů. ©2018 Pražská mincovna a.s.